Diversity Day Twente

Op zondag 11 oktober is het wederom de internationale ‘coming out day’, een dag waarop aandacht wordt besteed aan de problematiek, maar ook de vrijheid die iemand ervaart tijdens het moment dat je openlijk voor je seksuele geaardheid of genderidentiteit uitkomt. In de week rondom 11 oktober vinden er wereldwijd lokale activiteiten plaats die aandacht vragen voor dit speciale moment van ieder LHBTI+ individu.

Tot nu toe heeft elk van de drie deelnemende Twentse onderwijsinstellingen, ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion, binnen de eigen organisatie aandacht besteed aan lhbti+-zaken in het algemeen en op deelgebieden in het bijzonder.

16:00 Openingceremonie Thom Palstra (Rector Magnificus University of Twente)

 • Cecille Plomp (Gastvrouw)
 • Anka Mulder (voorzitter college van bestuur of Saxion)
 • Trudy Vos (college van bestuur ROC of Twente)
 • Maarten Renkema (postdoctoral researcher)
 • Inclusie van LGBTQ+ medewerkers en studenten
 • Michiel Kolman (bestuurslid Workplace Pride Foundation)
 • LGBTI Workplace inclusie: de businesscase en waarom relevant voor onderwijs?
 • Tessa Losse (J&SV Exaltio)
  • De functie van een LGBTI+ student vereniging

Wat doet de organisatie nu en wat is de volgende stap?

Thom Palstra (Universiteit Twente)

Janco Bonnink (Saxion)

Trudy Vos (ROC van Twente)

Roy de Witte (Gedeputeerde van Overijssel, Nederland)

 • Ondertekening van de verklaring

17:00 Afsluitceremonie

De hele ceremonie zal in het engels worden gegeven

Dit jaar hebben de lhbti+-werkgroepen van ROC van Twente, Universiteit Twente en Saxion de handen ineengeslagen en willen op 6 oktober aanstaande, tijdens een live webinar, aandacht schenken aan de noodzaak dat een ieder die in Twente onderwijs volgt, geeft, of er op een andere manier bij betrokken is zich vrij moet kunnen voelen om openlijk zichzelf te zijn.

Tijdens deze bijeenkomst zullen officiële vertegenwoordigers van de drie onderwijsinstellingen verklaren dat zij zich zullen inzetten voor de vrijheid van lhbti+-studenten en -docenten, zodat een ieder zich gesteund en veilig kan voelen. Met deze verklaring spreken ze ook de intentie uit zich in te gaan zetten om een meer uitgebreide ‘Verklaring van Educatief Twente’ (werktitel) op te stellen, in samenwerking met Workplace Pride. Hierin zullen, naar analogie van de ‘declaration of Amsterdam’, de voor lhbti+’ers belangrijke, meer onderwijsspecifieke zaken worden geregeld.

Klik hier om het event live via Youtube te volgen – start 6 oktober om 16.00