Saxion Epy Drost in regenboog

Epy Drost tijdens regenboogdagen 2019

Van 5 t/m 11 oktober 2020 zetten we het Epy Drost gebouw van Saxion weer in de trotse kleuren van de regenboogvlag. De regenboogvlag staat symbool voor de homobeweging en is uitgegroeid tot een bakermat waar je als LHBTI+ persoon inclusief bent.

Voor Saxion is het belangrijk dat jij jezelf kunt zijn en dat jij je bij ons thuis voelt. Daarom werken wij continue aan een omgeving waarin diversiteit, talenten en vermogens van onze medewerkers en studenten optimaal worden ingezet. Want diversiteit aan mensen en benaderingen leidt tot een grote diversiteit aan ideeën, oplossingen en creativiteit. Dit helpt om mensen op te leiden om de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu en in de toekomst op te pakken. Th!nk with Pride is het netwerk voor de LHBTI+ community binnen onze hogeschool. 

Door de samenwerking van Saxion met de Workplace Pride Foundation hebben we contacten met andere onderwijsinstellingen, (semi) overheden en werkgevers die allemaal het belang van diversiteit en inclusie onderschrijven. In Twente onderhouden we nauwe banden met het ROC van Twente, Universiteit Twente en de gemeente Enschede. Samen willen we iedereen ondersteunen het beste uit zichzelf te halen. De activiteiten die we ontplooien hebben vaak impact op studiesucces, waarbij we natuurlijk ook aandacht hebben voor de nodige ontspanning. J&SV Exaltio is de studentenvereniging die het verblijf van onze studenten in Enschede nog aangenamer maakt.

Heb je vragen over de activiteiten van Th!nk with Pride, of wil je een bijdrage leveren aan het studiesucces van jezelf of dat van anderen, neem dan contact met ons op per email via pride@saxion.nl. Onze gezamenlijke inclusiviteit maakt ook jouw talent zichtbaar!